about essence

Jazz Essence is about jazz and improvisation. Is jazz an art? Perception of the improvisation, jazz and art. How is a social background of jazz and improvisation? Expectations for jazz musicians and music. There are major aspects and main questions of this blog.Żyjemy w czasach, w których mamy do czynienia z nadmiarem informacji. Internet roi się od milionów stron, na których publikowane są miliardy informacji, które z kolei są bardzo często klonami samych siebie. Nie odróżniamy już informacji przydatnych od nieprzydatnych, tylko sięgamy i czerpiemy, a to z kolei wprowadza w nasze życie coraz większy zamęt i pozbawia nas jednorodnego kryterium oceny, czy wartościowania.

W zalewie informacji, w medialnym szumie coraz trudniej przeciętnemu człowiekowi odróżnić rzecz wartościową, od tej ułomnej, pozbawionej wartości. Nie inaczej jest w jazzie, w którym mamy dodatkowo do czynienia z gatunkowym rozwarstwieniem, oraz zagubionym już dawno wspólnym, jednorodnym kryterium oceny.

Współczesny jazz podzielił się i rozwarstwił, przez co, w przeciwieństwie do muzyki klasycznej, zatracił jednorodne kryterium oceny i zagubił wzorzec, do którego można się odwoływać. Czy znaczy to, że ocena tej muzyki jest niemożliwa? Nie. Znaczy to jedynie, iż ocena taka jest o wiele trudniejsza, tym bardziej, że jazz to muzyka, która powstaje ‘tu i teraz’ i w przeciwieństwie choćby do klasyki, nie chodzi tu jedynie (w ogóle) o interpretację.

W adekwatnej ocenie mamy do czynienia z tropieniem wartości, z ich odkrywaniem, czy wręcz wynajdywaniem, a gatunkowa różnorodność, wielokierunkowość i niejednoznaczność jazzu i muzyki improwizowanej nie powinny być przeszkodą w tej ocenie..